11 Maj 2020

Viktimat e kolegjeve private

Mijëra studentë të kolegjeve private që kanë përfunduar studimet nuk po mund t’i vërtetojnë diplomat në MAShT. Ata ligjërisht janë të padiplomuar. Kjo për shkak se shumica e kolegjeve për disa gjenerata nuk kanë dërguar librat amëz në ministri, i kanë dorëzuar jashtë afatit ligjor, dhe në disa raste edhe kanë regjistruar studentë pa i pasur programet e akredituara. Edhe pse zyrtarët kompetentë të MAShT-it kanë qenë të informuar për këtë dukuri, nuk kanë ndërmarrë asnjë masë, përkundrazi kanë ndërhyrë duke i validuar diplomat e disa prej kolegjeve

Nga  Preportr

play