21 Nëntor 2017

Pazari me tema të diplomës

Shitja dhe blerja e temave të diplomës është një dukuri e përhapur në Universitetin e Prishtinës. Preportr ka hulumtuar këtë treg dhe ka gjetur se nga paaftësia e absolventëve për të përgatitur një temë diplome, po përfitojnë individë të ndryshëm që e kanë bërë shitjen e temave të diplomës një biznes fitimprurës, të cilin edhe e reklamojnë pa hezitim. Për shkak të numrit të madh të temave që mentorohen nga një profesor, shpesh studentët kanë diplomuar me të njëjtin punim pa u vënë re

Nga  Preportr

play