16 Maj 2020

Rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit sfidojnë drejtësinë

Preportr, ka monitoruar disa raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në gjykatat e Kosovës. Këto llogariten si raste të profilit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga ajo që kemi parë gjatë monitorimit ende ka probleme të mëdha në trajtimin e këtyre lëndëve, më të theksuarat janë vonesat, mosmbajtja e senacave për mungesë të të akuzuarve, avokatëve apo palëve të tjera, ndërrimi i prokurorëve gjatë përfaqësimit të aktakuzës etj. Në këtë hulumtim janë trajtuar pesë raste-dy të krimit të organizuar dhe tri të korrupsionit

Nga  Preportr

play