19 Gusht 2022

Platforma Open Justice

Open Justice” është mjet online i cili funksionon në kuadër të “Open Data dhe Statistical Visualization” dhe për qëllim ka të ofrojë përdorim të hapur dhe lehtë të qasshëm për hulumtues, gazetarë, pjesëtarë të shoqërisë civile si dhe të interesuar të tjerë të cilët janë të përfshirë në monitorimin, parandalimin dhe luftimin e korrupsionit politik në Kosovë

Nga  Preportr

play