1/13
 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Pasi që kopanisë që e ka fituar kontratën i janë pranuar punët pa i kryer fare, me një aneks kontratë është paraparë që të vendoset edhe kulmi, por as kjo nuk është bërë.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Objekti është fasaduar vetëm jashtë, ndërsa brenda nuk është bërë asgjë edhe pse kompania është paguar dhe ka pasur kontratë për t'i kryer të gjitha punët.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kompania “Kalaja” ka marrë paratë edhe për vendosjen e ullukëve, por nuk ia ka vendosur as ullukët dhe si pasojë e kësaj ka filluar të dëmtohet edhe fasada nga depërtimi i ujit.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kompania që e ka fituar tenderin është paguar edhe për rregullimin e shkallëve, por ato nuk janë rregulluar fare. Shkallët edhe lëvizin nga vendi i tyre dhe shumë banorë janë rrezuar dhe kanë pësuar lëndime të rënda.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kjo gjendje është në gjashtë katet e këtij blloku, ndërsa banorët mundohen që të evitojnë lëvizjen nëpër këto shkallë sidomos gjatë natës.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kompania që është dashur ta lyejë edhe brenda objektin përpos që nuk e ka lyer si duhet nga jashtë, ajo nuk e ka fasaduar dhe instalimet elektrike kanë mbetur nëpër mure. Ato i rrezikojnë banorët dhe sidomos fëmijët.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Përveç mosrregullimit të kabllove të rrymës dhe ujit. Korridori është i pa ndriçuar dhe paraqet rrezik për banorët.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Ky grumbull i kabllove është i mbledhur tek dera e hyrjes së Hamdi Berishës.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Fëmijët tregojnë se janë rrezuar disa herë në këto shkallë që nuk janë të ngjitura dhe është dashur që të marrin trajtim mjekësor.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Moskryerja e punëve nga kompania fituese dhe pranimi i punëve të pa kryera, rrezikon më së shumti fëmijët. Ata duhet të zbersin gjithmonë nën përcjelljen e të rriturve.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kompania "Kalaja" nuk e ka vënë edhe kulmin të cilin e ka pasur obligim me kontratë. Problemi i shiut e borës nuk është i zgjidhur për këtë ndërtesë. Një nga partitë politike për të përfituar vota e ka vendosur një kulm të improvizuar, i cili nuk e ndalë depërtimin e shiut si duhet.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Kur bie shi, banorët e katit të 5-të dhe të 6-të përballën me depërtimin e ujit në dhomat e tyre.

  Nga  Besnik Boletini

 • Përfitojnë prej mjerimit
  17 Shtator 2012

  Përfitojnë prej mjerimit

  Edhe bodrumi ka qenë i paraparë që të pastrohet dhe të dezinfektohet, pasi që në të derdhen ujërat e zeza. Por as këtë nuk e ka bërë kompania fituese, ndërsa banorët vetë e kanë mbyllur, pasi që ka pasur kundërmim të madh nga ky bodrum.

  Nga  Besnik Boletini