26 Nëntor 2015

Sot punon sot han

Mbledhësit individualë të skrapit, që kryesisht i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas (RAE), mezi arrijnë ta sigurojnë mbijetesën nga kjo punë edhe pse për kompanitë grumbulluese ky lloj i të bërit biznes është mjaftë fitimprurës. Pjesa më e madhe e këtyre kompanive janë të palicencuara nga Ministria e Mjedisit. Pjesëtarët e komuniteteve RAE mbledhin mbeturina ditë e natë dhe nga gjithë ajo punë marrin rreth pesë euro në ditë. Pothuajse të gjithë banorët e dy lagjeve të komuniteteve RAE të Fushë Kosovës merren me mbledhjen e mbeturinave dhe kjo punë për ta është bërë e përditshme. Për dallim nga banorët e këtyre lagjeve që mbledhin nëpër kontejnerë, qindra persona mbledhin mbeturina në deponinë e Gjilanit ku kanë ngritur edhe tenda që të qëndrojnë aty. Ndër mbledhësit e përditshëm janë fëmijët dhe për shkak të kësaj pune shumë prej tyre e kanë ndërprerë shkollimin fillor ose nuk e kanë filluar fare

Nga  Besnik Boletini, Leonida Molliqaj

play