15 Maj 2014

Llumi jonë

Deponitë rajonale të mbeturinave në Kosovë u ndërtuan pa asnjë studim dhe pa konsultim me Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)

Nga  Besnik Boletini, Qëndrim Bunjaku

play