10 Janar 2022

Ligjshmëria e kontestuar e hidrocentraleve

Ndërtimit i hidrocentraleve është përcjellë me shkelje të shumta ligjore dhe me mosrespektim të të drejtave të qytetareve. Këto shkelje kanë paraqitur rrezik që në zonat në të cilat janë ndërtuar ato, të degradohet mjedisi dhe burimet ujore. Deri tani, institucionet kompetente nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim ndaj personave zyrtarë të cilët kanë tejkaluar kompetencat e veta si dhe ndaj shkelësve të tjerë të ligjit, veprimet e të cilëve kanë kontribuar në shkaktimin e dëmeve në mjedis

Nga  Preportr

play