09 Shtator 2021

Amnistimi i degraduesve të mjedisit

Mijëra lëndë që lidhën me fushën e mjedisit janë parashkruar ndër vite nga gjykatat e Kosovës. Inspektoratet përkatëse janë të pafuqishme për të ndalur degradimet në mjedis.

Nga  Preportr

play