13 Nëntor 2018

Brenda shtëpisë së pleqërisë

Në shtëpinë e të moshuarve në Prishtinë nuk ka shumë banorë. Numri i vogël lidhet edhe me kriteret e vendosura nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sipas Udhëzimit Administrativ të kësaj ministrie në këtë shtëpi nuk mund të vendosen të moshuarit që kanë djem derisa mund të vendosen ata që kanë vajza të martuara

Nga  Preportr

play