23 Maj 2016

Stallat e improvizuara

Ky hulumtim paraqet gjendjen në terren dhe kushtet në të cilat fermerët i mbajnë gjedhet. Në këtë video-storie prezantohen raste të mbylljes së stallave moderne të financuara nga Ministria e Bujqësisë dhe fermerë të cilët i kanë improvizuar disa stalla për t’i mbajtur lopët dhe viçat. Gjithashtu paraqiten me fakte edhe refuzimet e padrejta të projekteve që iu janë bërë fermerëve dhe shkelje procedurale nga zyrtarët e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë

Nga  Preportr

play