30 Shtator 2020

Pandemi në trajtimin e rasteve të korrupsionit

Në video dokumentarin “Pandemi në trajtimin e rasteve të korrupsionit” të realizuar nga Organizata ÇOHU! trajtohet puna e prokurorive dhe gjykatave në procedimin e rasteve të korrupsionit, me fokus te korrupsioni i nivelit të lartë. Në video në të cilën flasin përfaqësues të organeve më kompetente, shpërfaqet mungesa e rezultateve të prokurorive dhe gjykatave në trajtimin e rasteve të tilla si dhe efektet e pandemisë COVID-19 në punën e këtyre organeve të drejtësisë.

Nga  Organizata Çohu!

play