10 Qershor 2019

Keqplanifikimi që dështoi ndërtimin e kolektorit në lagjen Kalabria

Komuna e Prishtinës kishte nënshkruar kontratë me tre operatorë ekonomikë për ndërtimin e kolektorit pa i zgjidhur fillimisht kontestet pronësore. Kjo ka ndikuar që punimet të mos realizohen tash e dy vite. Pasojat e këtyre zvarritjeve po i vuajnë banorët e asaj lagjeje, të cilët përballen në përditshmëri me kundërmimin që vjen nga lumi

Nga  Besnik Boletini

play