23 Prill 2020

Keqpërdorimi në Prokurim Publik

Në këtë dokumentar shpërfaqen problemet me të cilat ballafaqohet sistemi i drejtësisë, e të cilat kanë për pasojë mungesën e efikasitetit dhe efektivitetit në luftimin dhe ndëshkimin e korrupsionit në prokurimin publik.

Nga  Organizata Çohu!

play