12 Korrik 2019

Degradimi i mjedisit nga industria nxjerrëse

Ky hulumtim i Preportr tregon për dëme të shumta që i janë bërë mjedisit nga industria e nxjerrjes. Mijëra hektarë të shtretërve të lumenjve janë dëmtuar nga operatorët gjatë nxjerrjes së rërës dhe zhavorrit. Gjithashtu shumë kodra janë degraduar nga gurthyesit, të cilët pas shfrytëzimit të gurëve i kanë lënë ato vende të shkatërruara. Disa nga gurthyesit operojnë afër vendbanimeve dhe bëjnë minime, duke rrezikuar kështu edhe jetën e banorëve si dhe duke ndotur mjedisin.

Nga  Preportr

play