09 September 2021

The amnesty of environmental degraders

Operuesit ilegalë që e kanë degraduar mjedisin vazhdojnë t’i shpëtojnë drejtësisë. Mijëra lëndë që lidhën me këtë fushë janë parashkruar ndër vite nga gjykatat e Kosovës. Edhe prokuroritë hedhin poshtë çdo vit dhjetëra kallëzime penale që lidhen me mjedisin pasi që nuk mund të faktojnë përgjegjësinë e të dyshuarve, pavarësisht se në terren dëmet janë evidente. Inspektoratet përkatëse janë të pafuqishme për të ndalur degradimet në mjedis

By  Preportr

play