27 Gusht 2018

Metodat e mangëta të vlerësimit

Studentët në UP përgjithësisht vlerësohen vetëm me provimin final. Kjo po ndodh përkundër rregullimit statutor të UP-së ku parashihet vlerësim sistematik me metoda të ndryshme përgjatë vitit akademik. Njohësit e fushës së arsimit thonë se kjo po ndikon në cilësinë e studimeve, derisa në rektorat thonë se janë duke marrë masa që vlerësimi sistematik të zbatohet në të gjitha fakultetet e UP-së

Nga  Preportr

play