10 August 2022

Mungesë efikasiteti në trajtimin e lëndëve kundër korrupsionit

Nga analizimi i të dhënave nga prokuroritë dhe gjykatat e Kosovës mbi shqyrtimin e veprave penale kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare për vitin 2021, Çohu! ka gjetur se nuk ka pasur efikasitet në trajtimin e këtyre lëndëve.

By  Preportr

play