22 June 2020

Intervistë me Blerta Aliun

Inkurajuese rezultatet e zgjedhjeve parë nga aspekti gjinor ishin edhe për Blerta Aliun e cila kishte monitoruar disa fushata zgjedhore si pjesë e shoqërisë civile

By  Preportr

play