1/10
 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianë
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianë

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini

 • Një ditë pune në qytetin e Ulpianës
  30 November 2015

  Një ditë pune në qytetin e Ulpianës

  Ulpiana antike është një prej qendrave më të pasura arkeologjike në Kosovë, dhe ka vëmendjen e shumë arkeologëve dhe studiuesve të tjerë. Atje po punohet që prej disa vjetësh.Punëtorët që po punojnë në këtë projekt, nuk e fshehin entuziazmin që janë pjesë e tij

  By  Besnik Boletini