14 February 2024

A duhet të rivitalizohet termocentrali Kosova A

Planifikimi i Qeverisë së Kosovës për të investuar në rehabilitimin e termocentralit Kosova A, për furnizim aktual, por edhe si investim strategjik rezervë, po konsiderohet si vendim jo i duhur për shkak të vjetërsisë së këtij termocentrali dhe ndotjes që shkakton.
Çka thonë ekspertët e fushës për këtë çështje?

By  Preportr

play