04 February 2021

Martesat e hershme dëmtojnë të ardhmen

Në dy muajt e fundit, 12 gazetarë të rinj nga Ballkani Perëndimor kanë mbajtur një trajnim të gjerë mbi krijimin e videove, pasuar nga një muaj xhirimi dhe montimi të mentoruar nga gazetari dhe regjisori, Nick Thorpe. Të martën, me 2 shkurt 2021, gazetarët e rinj nga Ballkani Perëndimor i kanë prezantuar shtatë filma të shkurtër, që i portretizojnë çështjet e të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre lokale.
Kjo video storie është realizuar me mbështetje nga Civil Right Defenders.

By  Preportr

play