18 Maj 2018

Tenderomania e (pa)ndëshkuar

Prokurimi publik në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për keqpërdorime nga akterë të ndryshëm publikë e privatë. Dokumentari i Organizatës Çohu shpërfaqë problemet dhe mungesën e rezultateve të prokurorisë për rastet e prokurimit publik.

Nga  Organizata Çohu!

play