05 Gusht 2019

Parashkruhen lëndët e korrupsionit

Gjatë viteve 2013-2018 në gjykatat e Kosovës janë parashkruar 58 lëndë kundër korrupsionit. Deri tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim ndaj gjyqtarëve që i kanë lënë këto lëndë të parashkruhen. Masa e vetme është zgjatja e afatit të parashkrimit.

Nga  Preportr

play