1/18
 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Edhe ata që kanë përfituar grante po detyrohen që t’i mbyllin stallat. Kjo stallë gjendet në Komunën e Suharekës. Ajo është shumë moderne dhe ka pajisje moderne

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në këtë stallë ka pasur mbi 80 lopë qumështore. Pronari thotë se bashkë me pajisjet tjera moderne në të i ka investuar rreth 400 mijë euro. Ndërtimin e kësaj stalle e ka përkrahur financiarisht edhe Ministria e Bujqësisë. Asaj tashmë i është vënë dryri

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Kjo stallë e ndërtuar në fshatin Topillë të Komunës së Shtimes nga Ministria e Bujqësisë rrinë bosh

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Kjo stallë është ndërtuar në fund të vitit 2015 dhe është mjaftë moderne. Ajo është e ndërtuar për majmërinë e viçave dhe pronari e ka pasur obligim t’i ketë 25 krerë, por aty nuk ndodhet asnjë viç

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Fermeri i ri Burim Aliu nga fshati Tërllabuq i Komunës së Vushtrrisë ka probleme të mëdha për mbajtjen e lopëve. Ai i ka ndarë lopët në tri stalla të vogla dhe ka vështirësi të mëdha për shkak të hapësirës së vogël. Atij nuk i është dhënë grant për ndërtimin e një stallë për arsye të paqëndrueshme

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Kjo është një nga stallat e vogla të Burim Aliut. Aty nuk ka hapësirë as për t’i ushqyer e lë më për t’i mjelë. Ai e ka vullnetin për të rritur numrin e lopëve, por nuk ka kushte për të bërë një gjë të tillë

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në mungesë të një stalle të madhe Imer Krasniqi i mban lopët në katër stalla të vjetra dhe të improvizuara

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Këto janë kushtet në njërën nga katër stallat e Imer Krasniqit, ku ai i mban viçat. Ministria e Bujqësisë pasi ia ka aprovuar projektin për stallë, ia ka refuzuar duke ia lënë ndërtimin të pakryer

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në këtë stallë Imer Krasniqi i mban një numër të madh të lopëve, por hapësira aty është shumë e vogël sa që është shumë e vështirë të mirëmbahet. Fermeri Krasniqi brengën më të madhe e ka se si t’i dimërojë lopët në këto kushte

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në këtë stallë të improvizuar i mban një pjesë të viçave fermeri Nexhmi Hyseni nga Komuna e Podujevës

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Mungesa e stallave adekuate paraqet pengesa të shumta për ushqimin e lopëve dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për t’i mbajtur në stinë të ndryshme

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Kjo është një nga tri stallat e fermerit nga fshati Qallapek i Komunës së Deçanit, Gazmend Krasniqi. Ai ka aplikuar katër herë për të përfituar një stallë nga Ministria e Bujqësisë, por thotë se është refuzuar padrejtësisht

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në këto kushte fermeri Gazmend Krasniqi thotë se nuk mund që t’i mbajë lopët dhe se do të detyrohet që t’i shesë. Ai nuk ka hapësirë në stallë që t’i mjelë ato me makinën përkatëse dhe për këtë arsye thotë se nuk mundet ta shesë qumështin, pasi që i ka rezultuar jo i pastër

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Një pjesë e madhe e fermerëve që nuk kanë arritur që të përfitojnë nga grantet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për arsye të ndryshme, të cilat fermerët i konsiderojnë të paqëndrueshme, i mbajnë gjedhet në stalla të improvizuara me dërrasa dhe me najlon

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Kjo është stalla e fermerit Shaip Statovcit. Kulmi i saj është djegur nga regjimi serb, por pjesa e mureve i ka shpëtuar. Edhe pse kishte fituar projektin për ndërtimin e stallës, kjo nuk iu mundësua, pasi që projekti parashihte ndërtimin e një stalle të re, e jo rindërtimin e një stalle ekzistuese. Për këtë arsye ai mbeti pa stallë dhe u detyrua që t’i shesë të gjitha lopët qumështore

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Pasi që fermeri Shaip Statovci është detyruar që t’i shesë 30 lopë qumështore për shkak se nuk ka pasur stallë ku t’i mbajë, atij i ka mbetur pa shfrytëzuar edhe ushqimi për lopë. Ai thotë se e gjithë puna që ka bërë për sigurimin e ushqimit për lopë rrezikon t’i shkojë huq

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Në mungesë të hapësirës, shumë fermerë e kanë të pamundur që të shtojnë numrin e lopëve. Ndërsa për shkak të kushteve të papërshtatshme në stalla, ata janë të detyruar që t’i mjelin lopët me dorë, pasi që nuk ka hapësirë për t’i mjelë me makinën përkatëse

  Nga  Besnik Boletini

 • Padrejtësitë në ndarjen e granteve
  23 Maj 2016

  Padrejtësitë në ndarjen e granteve

  Ka edhe nga ata që kanë përfituar grant nga Ministria e Bujqësisë, por që nuk i janë ndarë mjetet për shkak të mosrealizimit me kohë të projektit. Imer Krasniqi e ka fituar projektin në stinën e dimrit dhe për shkaqe atmosferike nuk ka mundur ta realizojë për 30 ditë. Për këtë arsye i është anuluar përkrahja financiare nga Ministria e Bujqësisë

  Nga  Besnik Boletini