09 Qershor 2015

Lufta në paqe e veteranit


Perceptimi se njerëzit e UÇK-së janë pasuruar, i krijuar nga një sistem kualifikues që vjen nga liderët që i përkasin këtij historiku, demantohet gjerësisht nga gjendja reale e kategorive të dala nga lufta që nuk kanë lidhje me politikën, e që janë shumica e ish-ushtarëve të UÇK-së

Nga  Leonida Molliqaj, Besa Kalaja

play