01 Shkurt 2017

Dëmtimi institucional i pyjeve

Mijëra hektarë pyje janë prerë në mënyrë ilegale. Prerja e tyre është bërë më së shumti nga kompanitë që kanë fituar kontrata për t’i pastruar ato. Pyjet në rajonin e Dukagjinit janë ndër më të shkatërruarat në Kosovë. E gjithë kjo ka ndodhur edhe pse pyjet menaxhoheshin nga tri institucione shtetërore të cilat nuk janë koordinuar kurrë si duhet

Nga  Preportr

play