17 Nëntor 2020

Deficiti i profesorëve

Kolegjet private kanë mungesë të theksuar të stafit akademik. Në mungesë të stafit këto kolegje po mundohen t’i mbulojnë nevojat e tyre me profesorë që vijnë nga rajoni dhe më gjerë. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, ka kërkuar nga këto kolegje që të krijojnë stafin e tyre, pasi veç kështu do të mund t’i shpëtojnë programet nga mos akreditimi. Preportr në këtë hulumtim ka parë edhe lidhjet politike të menaxhmentit të kolegjeve si dhe ka nxjerrë të dhëna se sa prej profesorëve punojnë edhe në institucione të tjera të arsimit të lartë

Nga  Besa Kalaja

play