27 September 2019

Intervistë me kryeshefin e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, Ekrem Gjokaj

Në këtë intervistë kryeshefi i Agjencisë së Zhvillimit të Bujqësisë Ekrem Gjokaj tregon se kush mund të aplikojë për grante, cilat kritere duhet të plotësohen dhe për të gjithë hapat që duhet të ndjekë një fermer për të përfituar grant si dhe arsyet e refuzimit të projekteve. Ai flet edhe për monitorimin e implementimit të granteve dhe dështimet të disa projekteve. Gjokaj flet edhe për ndikimin ekonomik që kanë pasur grantet dhe subvencionet, pasi që në vazhdimësi ka pasur kritika nga ekonomistët dhe sindikata e bujqve lidhur me ndikimin ekonomik të këtyre investimeve.

By  Preportr

play