25 January 2019

Raportimi i pambrojtur

Gazetarët, si ushtrues të njërit nga profesionet më sfiduese dhe të ndjeshme, vazhdojnë të ballafaqohen me sfida të shumta. Kërcënimet dhe sulmet ndaj tyre, rrezikimi i jetës së gazetarëve, e deri te vdekjen për shkak të raportimit të tyre, si dhe mungesa e rezultateve të institucioneve të drejtësisë, e kanë vështirësuar edhe më tej punën e gazetarëve, duke krijuar kështu një mjedis të pasigurtë në ushtrimin e profesionit të tyre. Gazetarët kanë mungesë besimi në institucionet e drejtësisë dhe vazhdojnë të jenë skeptikë sa i përket rezultateve të këtyre institucioneve

 

play